Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2019; 26: 160-167
27
- PDF članka
Pregledni članek

NUJNA IN NAJPOGOSTEJŠA STANJA V PODROČJU MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA - POGLED PEDIATRIČNEGA REVMATOLOGA

Nika Eržen
Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Klara jordan
Zdravstveni dom Trbovlje, Trbovlje, Slovenija

Nataša Toplak
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Izvleček

Revmatske bolezni pri otrocih so redke. ©e manj pogosta so nujna stanja v revmatologiji, a jih moramo hitro prepozna­ti, saj nezdravljena ali neustrezno zdravljena lahko vodijo celo v smrt. Pri revmatskih boleznih, ki jih lahko širše poi­menujemo imunsko posredovane bolezni, so poleg mišično -skeletnega sistema lahko prizadeti tudi vsi ostali organi. Najpogostejša revmatska bolezen je kronični artritis otro­štva z resnim zapletom - prizadetostjo vratne hrbtenice in oči -, ki ga pri sistemski obliki lahko spremlja tudi prizade­tost srca. Med vaskulitisi je najpogostejša Henoch-Schönle­inova purpura, pri kateri lahko kot nujno stanje nastopita prizadetost prebavil in osrednjega živčnega sistema. Pri Kawasakijevi bolezni in akutni revmatski vročici je najtež­ji zaplet prizadetost srca. Prvi znak omenjenih bolezni so lahko težave v področju mišično-skeletnega sistema, pred­vsem bolečine in otekline sklepov. Zaplet večine revmatskih bolezni je lahko sindrom aktivacije makrofagov.

Ključne besede: otrok, revmatologija, mišično-skeletni sis­tem, artritis, vaskulitis