Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo strokovne in pregledne članke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Objavljamo tudi znanstvene članke s ciljem diseminacije znanja in izkušenj slovenskih in tujih raziskovalcem bralcem revije. Zelo brani so tudi zanimivi prikazi primerov, kjer bralce seznanjamo z redkimi primeri bolezni ali potekov bolezni, da bi bila prepoznava in ukrepanje v prihodnosti hitrejša in obravnava bolj učinkovita. V pismih uredništvu imajo bralci revije možnost prispevke kritično komentirati in tako sooblikovati revijo. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku.

Revijo trenutno indeksirata Biomedicina Slovenica in COBISS, v prihodnosti se bomo potegovali tudi za možnost indeksiranja v drugih databazah.

Revija je v elektronski obliki prosto dostopna.

2. številka Slovenske pediatrije

30 maj 2019

Tradicionalna številka v sklopu Derčevih dnevov

Tudi letos je v sklopu Derčevih dnevov izšla številka Slovenske pediatrije, ki vsebuje prispevke s področja zdravstvene nege. V nadaljevanju navajam uvodnik, ki ga je pripravila gostujoča urednica Majda Oštir.


Nova oblika

15 marec 2019

izšla je 1. številka letnika 2019

Po šestnajstih letih od zadnje spremembe oblike Slovenske pediatrije smo se odločili za osvežitev njenega izgleda. V pričakovanju Vašega odziva napovedujemo prispevke, ki so objavljeni v tokratni številki.


4. številka Slovenske pediatrije

30 december 2018

Tik ob koncu koledarskega leta je izšla še zadnja številka letnika 2018.


RSS

TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 26, 2019, št. 2


51-55   /   NAČINI ENTERALNEGA HRANJENJA PRI OTROKU
E. Šmid ,  A. Lajhar

56-60   /   OCENA IN VZDRŽEVANJE PREHODNOSTI ZGORNJIH DIHALNIH POTI PRI OTROKU
M. Zupan ,  H. Leskovec

61-65   /   PREHRANSKA OBRAVNAVA AKUTNO BOLNEGA OTROKA
A. Širca Čampa ,  A. Mezek

66-71   /   ZAGOTAVLJANJE USTREZNEGA HIDRIRANJA PRI BOLNEM OTROKU
I. Novšak ,  J. Horvat

72-76   /   IZRAČUNAVANJE ODMERKOV ZDRAVIL IN NJIHOVO DAJANJE
T. Sabadin ,  M. Čamernik ,  K. Rauter ,  T. Mihelič

77-82   /   VARNOST PRI DAJANJU PARENTERALNIH ZDRAVIL PRI OTROCIH
M. Oštir ,  D. Mušič ,  P. Robnik ,  A. Šuligoj

83-87   /   SPECIALNA ZNANJA V PEDIATRIČNI ZDRAVSTVENI NEGI
A. Štih