Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo strokovne in pregledne članke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Objavljamo tudi znanstvene članke s ciljem diseminacije znanja in izkušenj slovenskih in tujih raziskovalcem bralcem revije. Zelo brani so tudi zanimivi prikazi primerov, kjer bralce seznanjamo z redkimi primeri bolezni ali potekov bolezni, da bi bila prepoznava in ukrepanje v prihodnosti hitrejša in obravnava bolj učinkovita. V pismih uredništvu imajo bralci revije možnost prispevke kritično komentirati in tako sooblikovati revijo. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku.

Revijo trenutno indeksirata Biomedicina Slovenica in COBISS, v prihodnosti se bomo potegovali tudi za možnost indeksiranja v drugih databazah.

Revija je v elektronski obliki prosto dostopna.

2. številka Slovenske pediatrije

30 maj 2019

Tradicionalna številka v sklopu Derčevih dnevov

Tudi letos je v sklopu Derčevih dnevov izšla številka Slovenske pediatrije, ki vsebuje prispevke s področja zdravstvene nege. V nadaljevanju navajam uvodnik, ki ga je pripravila gostujoča urednica Majda Oštir.


Nova oblika

15 marec 2019

izšla je 1. številka letnika 2019

Po šestnajstih letih od zadnje spremembe oblike Slovenske pediatrije smo se odločili za osvežitev njenega izgleda. V pričakovanju Vašega odziva napovedujemo prispevke, ki so objavljeni v tokratni številki.


4. številka Slovenske pediatrije

30 december 2018

Tik ob koncu koledarskega leta je izšla še zadnja številka letnika 2018.


RSS

TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 26, 2019, št. 3


109-115   /   RAZVOJ MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA IN FIZIOLOŠKA ODSTOPANJA
Klara Bartolj ,  Nuša Peček ,  Karin Schara

116-120   /   RAZVOJNA DISPLAZIJA KOLKA - SMERNICE ZA OBRAVNAVO NOVOROJENČKOV IN DOJENČKOV V SLOVENIJI
Eta Mijoč Ocepek ,  Nataša Berden ,  Janez Brecelj

121-126   /   OBRAVNAVA POGOSTIH DEFORMACIJ STOPALA V PEDIATRIJI IN VLOGA PRIMERNE OBUTVE
Mateja Polajnar ,  Matjaž Merc

127-131   /   PREPREČEVANJE MIŠIČNO-SKELETNIH NEPRAVILNOSTI NA PRIMARNI RAVNI
Nina Hebar ,  Mojca Švab Zavratnik

132-138   /   ŠEPANJE PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU
Urška Simonšek ,  Katarina Vincek

139-145   /   ARTRITIS PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU
Gaja Setnikar ,  Nataša Toplak

146-153   /   BOLEČINA V SPODNJEM UDU PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU
Tanja Slokar ,  Tjaša Nanut ,  Goran Kotnik Oven ,  Karin Schara

154-159   /   BOLEČINA V HRBTENICI PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU
Valerija Mlinar ,  Tanja Slokar

160-167   /   NUJNA IN NAJPOGOSTEJŠA STANJA V PODROČJU MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA - POGLED PEDIATRIČNEGA REVMATOLOGA
Nika Eržen ,  Klara jordan ,  Nataša Toplak

168-173   /   NUJNA STANJA V PODROČJU MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA - POGLED KIRURGA ORTOPEDA
Janja Slomšek ,  Biljana Petrović ,  Borut Kovačić

174-181   /   NUJNA IN NAJPOGOSTEJŠA STANJA V PODROČJU MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA - POGLED PEDIATRIČNEGA INFEKTOLOGA
Nika Morgan ,  Petra Prunk ,  Marko Pokorn

182-187   /   ZDRAVLJENJE BOLEČINE V MIŠIČNO-SKELETNEM PODROČJU PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU
Katja Prunk Volk ,  Matej Serdinšek ,  Neli Vintar

188-191   /   UPORABA HIPNOZE PRI LAJŠANJU BOLEČIN OTROK
Matej Serdinšek ,  Neli Vintar

192-195   /   OSTEOID OSTEOM KOT VZROK ŠEPANJA ZARADI BOLEČIN V KOLKU
Mateja Kladnik Rifel ,  Blaž Mavčič ,  Gašper Markelj

196-200   /   ŠEPANJE PRI OTROKU Z BENIGNIM KOSTNIM TUMORJEM
Blaž Šetina ,  Karin Schara

201-205   /   IZPAH KOLČNEGA SKLEPA PRI OTROKU S CEREBRALNO PARALIZO
Simona Rajtar Osredkar ,  Karin Schara

206-209   /   EPIFIZIOLIZA KOLKOV
Stella Stevoska ,  Tanja Slokar

210-213   /   BOLEČINE V NOGAH IN ŠEPANJE KOT ZAČETNA KLINIČNA SLIKA NEVROBLASTOMA
Katja Prunk Volk ,  Jera Grabnar ,  Veronika Velenšek ,  Orjana Velikonja ,  Gašper Markelj

214-219   /   SISTEMSKI JUVENILNI IDIOPATSKI ARTRITIS
Mojca Kozinc ,  Jera Grabnar ,  Veronika Osterman ,  Nataša Toplak

220-223   /   POLIARTIKULARNI JUVENILNI IDIOPATSKI ARTRITIS
Tamara Dostanić ,  Jera Grabnar ,  Veronika Velenšek ,  Gašper Markelj

224-228   /   LYMSKI ARTRITIS PRI OTROKU
Mojca Mir Toplak ,  Maja Tomazin ,  Sibila Unuk

229-233   /   BOLEČINA V KOLENU PRI OTROKU
Mihaela Slemnik ,  Eva Miler Mojškerc

234-240   /   SEPTIČNI ARTRITIS, POVZROČEN Z BAKTERIJO KINGELLA KINGAE
Alenka Koren ,  Matej Pal ,  Brigita Koren

241-245   /   OTROK Z OSTEOMIELITISOM, POVZROČENIM Z BAKTERIJO STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KI IZLOČA PANTON-VALENTINE LEVKOCIDIN TOKSIN
Ana Perišić ,  Milena Senica Verbič ,  Silvo franci Lipovšek