Slovenska pediatrija je strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo strokovne in pregledne članke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Objavljamo tudi znanstvene članke s ciljem diseminacije znanja in izkušenj slovenskih in tujih raziskovalcem bralcem revije. Zelo brani so tudi zanimivi prikazi primerov, kjer bralce seznanjamo z redkimi primeri bolezni ali potekov bolezni, da bi bila prepoznava in ukrepanje v prihodnosti hitrejša in obravnava bolj učinkovita. V pismih uredništvu imajo bralci revije možnost prispevke kritično komentirati in tako sooblikovati revijo. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku.

Revijo trenutno indeksirata Biomedicina Slovenica in COBISS, v prihodnosti se bomo potegovali tudi za možnost indeksiranja v drugih databazah.

Revija je v elektronski obliki prosto dostopna.

Nova oblika

15 marec 2019

izšla je 1. številka letnika 2019

Po šestnajstih letih od zadnje spremembe oblike Slovenske pediatrije smo se odločili za osvežitev njenega izgleda. V pričakovanju Vašega odziva napovedujemo prispevke, ki so objavljeni v tokratni številki.


4. številka Slovenske pediatrije

30 december 2018

Tik ob koncu koledarskega leta je izšla še zadnja številka letnika 2018.


3. številka Slovenske pediatrije letnika 2018

2 september 2018

Številka je izšla ob Slovenskem pediatričnem kongresu


RSS

TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 26, 2019, št. 1


3-9   /   POJAVNOST ZDRAVSTVENIH TEŽAV PRI NEDONOŠENČKIH
T. Robič Pikel ,  P. Golja ,  J. Babnik

10-15   /   MIKROBIOLOŠKE NAJDBE OB AKUTNEM GNOJNEM VNETJU SREDNJEGA UŠESA PRI OTROCIH V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI V OBDOBJU 2004-2013
U. Šivic ,  J. Rebol

16-23   /   NEVTROPENIJA PRI NOVOROJENČKU
P. Fister ,  B. Faganel Kotnik ,  V. Amon Prodnik

24-30   /   SYDENHAMOVA HOREA
M. Kovač ,  A. Osterc Koprivšek ,  R. Rehar

31-33   /   ABDOMINALNA MIGRENA
R. Orel ,  J. Eržen ,  D. Al Nawas