Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo uvodnike, izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke ter klinične primere. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Uredništvo sprejema v obravnavo le dela, ki pred tem še niso bila objavljena in niso v procesu objave. Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku. Rokopis mora biti pripravljen po objavljenih navodilih avtorjem in poslan v elektronski obliki (wordov dokument) kot priloga po elektronski pošti na elektronska naslova mihaela.jurcec@siol.net in primoz.kotnik@slovenskapediatrija.si ali primoz.kotnik@mf.uni-lj.si.

Vse anonimizirane prispevke pregledata dva neodvisna recenzent, ki podata svoje pisno mnenje. 

Slovenska pediatrija je revija z odprtim dostopom, vsi objavljeni prispevki so prosto in takoj po objavi dostopni za deljenje in uporabo ob ustreznem citiranju originalnih avtorjev in vira (Licenca CC-BY-NC 4.0). Objavljene revije so dostopne na naši spletni strani in povzete v relevantnih bibliografskih bazah oziroma digitalnih knjižnicah.

Sprejem in objava prispevkov je za avtorje brezplačna.

Avtorske pravice obdrži avtor članka. Avtorji dovolijo reviji Slovenska pediatrija, da objavi članek in se predstavi kot njegov izvirni izdajatelj. Avtorji podeljujejo vsem tretjim osebam pravico do svobodne uporabe članka pod pogojem, da so navedeni njegovi izvirni avtorji in podatki o objavi.

Meseca maja je čas za drugo številko Slovenske pediatrije

30 maj 2023

Tudi letos je druga številka Slovenske pediatrije izšla v sklopu Derčevih dnevov. Objavljamo dva prispevka, ki povzemata strokovni program medicinskih sester.

Prispevka sta "Vloga in pomen zdravstvenovzgojnega dela v pediatrični zdravstveni negi / The role and significance of health educational work in pediatric nursing" avtoric Anita Štih, Majda Oštir, Maja Djokić, Maja Čamernik, Ana Jalšovec, Judita Kolenc, Sanja Ževart, Tadeja Logar Dolinšek, Almedina Alibašić, Erika Šmid ter "Celostna obravnava otroka na oddelku intenzivne terapije / Holistic approach to the child in pediatric intensive care" avtoric Danijela Prelogar in, Matjana Koren Golja.


1. številka letnika 2023 je izšla

17 april 2023

Vabljeni k branju! Vsi članki so prosto dostopni v pdf obliki.


Zadnja številka Slovenske pediatrije v 2022

23 december 2022

Tematska številka o dojenju

Tokratna številka Slovenske pediatrije je posvečena dojenju. V nadaljevanju objavljamo uvodnik gostujočega urednika doc. dr. Evgena Benedika. 


RSSTRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 30, 2023, št. 254-59   /   HEMORAGIČNA MRZLICA Z RENALNIM SINDROMOM PRI OTROCIH V GORIŠKI REGIJI V LETU 2021
Lea Lazar, Katja Likar Šoštarič, Dragica Prinčič Komic

60-65   /   ODNOS STARŠEV DEČKOV V ŠESTIH RAZREDIH DO CEPLJENJA PROTI HPV IN ANALIZA VZROKOV ZA OPUSTITEV CEPLJENJA
Lilijana Besednjak Kocijančič

66-73   /   OCENJEVALNA LESTVICA RAZUMLJIVOSTI OTROK KOT PRIPOMOČEK ZA HITRO IN ZANESLJIVO OCENO OTROKOVE GOVORNE UČINKOVITOSTI
Martina Ozbič

74-78   /   OBRAVNAVA OTROKA Z MOTNJO V RAZVOJU SPOLA, KOT POSLEDICA PATOLOŠKE VARIACIJE V GENU NR5A1
Maria João Gaia, Jasna Šuput Omladič, Mojca Kavčič, Maruša Debeljak, Robert Kordič, Primož Kotnik

79-86   /   VLOGA IN POMEN ZDRAVSTVENOVZGOJNEGA DELA V PEDIATRIČNI ZDRAVSTVENI NEGI
Anita Štih, Majda Oštir, Maja Djokić, Maja Čamernik, Ana Jalšovec, Judita Kolenc, Sanja Ževart, Tadeja Logar Dolinšek, Almedina Alibašić, Erika Šmid

87-90   /   CELOSTNA OBRAVNAVA OTROKA NA ODDELKU INTENZIVNE TERAPIJE
Danijela Prelogar, Matjana Koren Golja