Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo strokovne in pregledne članke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Objavljamo tudi znanstvene članke s ciljem diseminacije znanja in izkušenj slovenskih in tujih raziskovalcem bralcem revije. Zelo brani so tudi zanimivi prikazi primerov, kjer bralce seznanjamo z redkimi primeri bolezni ali potekov bolezni, da bi bila prepoznava in ukrepanje v prihodnosti hitrejša in obravnava bolj učinkovita. V pismih uredništvu imajo bralci revije možnost prispevke kritično komentirati in tako sooblikovati revijo. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku.

Revijo trenutno indeksirata Biomedicina Slovenica in COBISS, v prihodnosti se bomo potegovali tudi za možnost indeksiranja v drugih databazah.

Revija je v elektronski obliki prosto dostopna.

4. številka Slovenske pediatrije letnika 2019

3 december 2019

V tokratni številki so objavljeni tudi izvlečki 5. Slovenskega simpozija pediatrične nefrologije

V tokratni številki objavljamo dva raziskovalna prispevka s področja pediatrične nefrologije in gastroenterologije, pregledni člank na temo zasvojenosti z digitalnimi mediji in kardiološki prikaz primera. V nadaljevanju lahko preberete tudi izvlečke 5. Slovenskega simpozija pediatrične nefrologije, ki je poteka na Bledu. Predstavljena je multidisciplinarna obravnava kronične ledvične odpovedi.


3. številka Slovenske pediatrija letnika 2019

3 december 2019

Številka je posvečena obravnavi bolezni mišično-skeletnega pri otrocih

3. številka revije vsebuje prispevke, ki v zaokroženi obliki obravnavajo mišično-skeletni sistem pri otrocih. S specializanti pediatrije so sodelovali priznani strokovnjaki s področja pediatrične ortopedije, revmatologije in infekcijskih bolezni. Verjamemo, da bodo prispevki v pomoč pri nadaljnjem izobraževanju na navedenem področju za vse zdravstvene profile, ki se ukvarjajo z obravnavo otrok.


2. številka Slovenske pediatrije

30 maj 2019

Tradicionalna številka v sklopu Derčevih dnevov

Tudi letos je v sklopu Derčevih dnevov izšla številka Slovenske pediatrije, ki vsebuje prispevke s področja zdravstvene nege. V nadaljevanju navajam uvodnik, ki ga je pripravila gostujoča urednica Majda Oštir.


RSS

TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 26, 2019, št. 4


261-269   /   PROTEINURIJA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH S PRESAJENO LEDVICO
Jana Lobe Uršič ,  Nina Battelino ,  Gregor Novljan

270-275   /   KAVSTIČNE POŠKODBE POŽIRALNIKA PRI OTROCIH
Urška Cvajnar ,  Matevž Srpčič ,  Matjaž Homan

276-283   /   OD ZABAVE DO ZASVOJENOSTI - O DIGITALNIH MEDIJIH
Tina Bregant ,  Mirna Macur

284-287   /   BRUGADA SINDROM PRI OTROCIH: PRIKAZ PRIMERA
Barbara Rebernik ,  Uroš Mazič

288-303   /   IZVLEČKI 5. SLOVENSKEGA SIMPOZIJA PEDIATRIČNE NEFROLOGIJE