Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo uvodnike, izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke ter klinične primere. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Uredništvo sprejema v obravnavo le dela, ki pred tem še niso bila objavljena in niso v procesu objave. Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku. Rokopis mora biti pripravljen po objavljenih navodilih avtorjem in poslan v elektronski obliki (wordov dokument) kot priloga po elektronski pošti na elektronska naslova mihaela.jurcec@siol.net in primoz.kotnik@slovenskapediatrija.si ali primoz.kotnik@mf.uni-lj.si.

Vse anonimizirane prispevke pregledata dva neodvisna recenzent, ki podata svoje pisno mnenje. 

Slovenska pediatrija je revija z odprtim dostopom, vsi objavljeni prispevki so prosto in takoj po objavi dostopni za deljenje in uporabo ob ustreznem citiranju originalnih avtorjev in vira (Licenca CC-BY-NC 4.0). Objavljene revije so dostopne na naši spletni strani in povzete v relevantnih bibliografskih bazah oziroma digitalnih knjižnicah.

Sprejem in objava prispevkov je za avtorje brezplačna.

Avtorske pravice obdrži avtor članka. Avtorji dovolijo reviji Slovenska pediatrija, da objavi članek in se predstavi kot njegov izvirni izdajatelj. Avtorji podeljujejo vsem tretjim osebam pravico do svobodne uporabe članka pod pogojem, da so navedeni njegovi izvirni avtorji in podatki o objavi.

Meseca maja je čas za drugo številko Slovenske pediatrije

30 maj 2023

Tudi letos je druga številka Slovenske pediatrije izšla v sklopu Derčevih dnevov. Objavljamo dva prispevka, ki povzemata strokovni program medicinskih sester.

Prispevka sta "Vloga in pomen zdravstvenovzgojnega dela v pediatrični zdravstveni negi / The role and significance of health educational work in pediatric nursing" avtoric Anita Štih, Majda Oštir, Maja Djokić, Maja Čamernik, Ana Jalšovec, Judita Kolenc, Sanja Ževart, Tadeja Logar Dolinšek, Almedina Alibašić, Erika Šmid ter "Celostna obravnava otroka na oddelku intenzivne terapije / Holistic approach to the child in pediatric intensive care" avtoric Danijela Prelogar in, Matjana Koren Golja.


1. številka letnika 2023 je izšla

17 april 2023

Vabljeni k branju! Vsi članki so prosto dostopni v pdf obliki.


Zadnja številka Slovenske pediatrije v 2022

23 december 2022

Tematska številka o dojenju

Tokratna številka Slovenske pediatrije je posvečena dojenju. V nadaljevanju objavljamo uvodnik gostujočega urednika doc. dr. Evgena Benedika. 


RSSTRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 30, 2023, št. 4164-168   /   PRAVILNO DIAGNOSTICIRANJE AKUTNE OKUŽBE SEČIL PRI OTROCIH
Aleksandra Vujović, Tanja Kersnik Levart

169-170   /   AKUTNA OKUŽBA SEČIL PRI NOVOROJENČKU
Mojca Kavčič, Maša, Koce, Minca Mramor, Nina Battelino

171-175   /   AKUTNA OKUŽBA SEČIL PRI DOJENČKU, OTROKU IN MLADOSTNIKU
Rina Rus, Aida Granda, Anamarija Meglič

176-182   /   ZAPLETENE AKUTNE OKUŽBE SEČIL PRI OTROCIH
Ana Blejc Novak, Damjana Ključevšek, Tina Plankar Srovin, Evita Pšeničny Ažman, Gregor Novljan

183-187   /   REDEK, ŽIVLJENJE OGROŽAJOČ ZAPLET OB AKUTNI OKUŽBI SEČIL
Tjaša Šinkovec Savšek, Rina Rus

189-196   /   PRENATALNO DIAGNOSTICIRANJE PRIROJENIH NEPRAVILNOSTI SEČIL
Andreja Trojner Bregar, Mojca Glušič, Damjana Ključevšek, Nina Battelino

197-203   /   POSTNATALNO DIAGNOSTICIRANJE PRIROJENIH NEPRAVILNOSTI SEČIL
Damjana Ključevšek, Daša Šfiligoj Planjšek, Evita Pšeničny Ažman, Gregor Novljan

204-208   /   GENETSKO DIAGNOSTICIRANJE PRIROJENIH NEPRAVILNOSTI SEČIL
Katja Jarc Georgiev, Matjaž Kopač, Sara Bertok

209-213   /   KLASIFIKACIJA RAZŠIRJENEGA VOTLEGA SISTEMA SEČIL
Katarina Meštrović Popovič, Tanja Kersnik Levart

214-220   /   FUNKCIONALNO DIAGNOSTICIRANJE SPODNJIH SEČIL PRI OTROCIH
Matjaž Kopač, Anamarija Meglič

222-230   /   KONZERVATIVNO ZDRAVLJENJE DISFUNKCIJE SPODNJIH SEČIL
Anamarija Meglič, Matjaž Kopač

231-237   /   KONZERVATIVNO ALI KIRURŠKO ZDRAVLJENJE OTROK S PRIROJENIMI NEPRAVILNOSTMI SEČIL?
Gregor Novljan, Robert Kordič

238-244   /   ZDRAVLJENJE OBSTRUKCIJE ODTOKA URINA
Nina Battelino, Damjana Ključevšek, Daša Šfiligoj Planjšek, Tomaž Ključevšek, Robert Kordič

245-248   /   ALGORITEM OBRAVNAVE OTROKA S SUMOM NA PRIROJENE NEPRAVILNOSTI SEČIL
Tanja Kersnik Levart, Robert Kordič

249-254   /   ALGORITEM OBRAVNAVE OTROKA Z VSTAVLJENIM NEFROSTOMSKIM KATETROM
Anamarija Meglič, Sanja Borčič, Robert Kordič, Blaže Podnar, Natalija Sluga