Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo uvodnike, izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke ter klinične primere. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Uredništvo sprejema v obravnavo le dela, ki pred tem še niso bila objavljena in niso v procesu objave. Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku. Rokopis mora biti pripravljen po objavljenih navodilih avtorjem in poslan v elektronski obliki (wordov dokument) kot priloga po elektronski pošti na elektronska naslova mihaela.jurcec@slovenskapediatrija.si in primoz.kotnik@slovenskapediatrija.si.

Vse anonimizirane prispevke pregledata dva neodvisna recenzent, ki podata svoje pisno mnenje. 

Slovenska pediatrija je revija z odprtim dostopom, vsi objavljeni prispevki so prosto in takoj po objavi dostopni za deljenje in uporabo ob ustreznem citiranju originalnih avtorjev in vira (Licenca CC-BY-NC 4.0). Objavljene revije so dostopne na naši spletni strani in povzete v relevantnih bibliografskih bazah oziroma digitalnih knjižnicah.

Sprejem in objava prispevkov je za avtorje brezplačna.

Avtorske pravice obdrži avtor članka. Avtorji dovolijo reviji Slovenska pediatrija, da objavi članek in se predstavi kot njegov izvirni izdajatelj. Avtorji podeljujejo vsem tretjim osebam pravico do svobodne uporabe članka pod pogojem, da so navedeni njegovi izvirni avtorji in podatki o objavi.

V pripravi je prva številka Slovenske pediatrije letnika 2021

8 februar 2021

Predvideno bo izšla v začetku marca


Izšla je še 4. številka Slovenske pediatrije letnika 2020

15 december 2020

VSEM BRALCEM ŽELIMO MIRNE IN LEPE BOŽIČNE PRAZNIKE IN VSE DOBRO V LETU 2021

V tokratni številki preberite:


3. številka Slovenske pediatrije letnik 2020

8 oktober 2020

Vsi članki so prostodostopni (CC-BY-NC 4.0), registracija ni potrebna!

Izšla je še celotna tretja številka Slovenske pediatrije. Poleg članka o covid-19 bolezni pri otrocih, ki je bil v elektronski obliki "prenešen" že več kot 1500-krat so objavljeni tudi naslednji prispevki:

 


RSS

TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 27, 2020, št. 4


163-171   /   HUMANE GENETSKE SPREMEMBE IN NJIHOVO DOLOČANJE: TRENUTNO STANJE IN OBETI ZA PRIHODNOST
Lara Slavec ,  Ksenija Geršak ,  Nataša Karas Kuželički ,  Katarina Trebušak Podkrajšek

172-178   /   LABORATORIJSKI KAZALNIKI ANEMIJE PRI NOVOROJENČKU
Petja Fister ,  Katerina Stojanov ,  Barbara Faganel Kotnik

179-182   /   AKUTNI PANKREATITIS IN HEPATITIS OB OKUŽBI Z VIRUSOM INFLUENCE B: PREDSTAVITEV PRIMERA
Tjaša Žagar ,  Liza Lea Lah ,  Tina Kamhi Trop

183-187   /   CISTIČNA HIDATIDNA BOLEZEN PRI OTROKU: PRIKAZ PRIMERA
Petra Golob ,  Katja Zemljarič ,  Jernej Brecelj

188-191   /   TULAREMIJA − PRIKAZ DVEH PRIMEROV PRI OTROCIH
Karmen Tašner ,  Aneta Nikolova ,  Aleksandra Zorko – Brodnik ,  Vojko Berce