Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo uvodnike, izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke ter klinične primere. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Uredništvo sprejema v obravnavo le dela, ki pred tem še niso bila objavljena in niso v procesu objave. Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku. Rokopis mora biti pripravljen po objavljenih navodilih avtorjem in poslan v elektronski obliki (wordov dokument) kot priloga po elektronski pošti na elektronska naslova mihaela.jurcec@siol.net in primoz.kotnik@slovenskapediatrija.si ali primoz.kotnik@mf.uni-lj.si.

Vse anonimizirane prispevke pregledata dva neodvisna recenzent, ki podata svoje pisno mnenje. 

Slovenska pediatrija je revija z odprtim dostopom, vsi objavljeni prispevki so prosto in takoj po objavi dostopni za deljenje in uporabo ob ustreznem citiranju originalnih avtorjev in vira (Licenca CC-BY-NC 4.0). Objavljene revije so dostopne na naši spletni strani in povzete v relevantnih bibliografskih bazah oziroma digitalnih knjižnicah.

Sprejem in objava prispevkov je za avtorje brezplačna.

Avtorske pravice obdrži avtor članka. Avtorji dovolijo reviji Slovenska pediatrija, da objavi članek in se predstavi kot njegov izvirni izdajatelj. Avtorji podeljujejo vsem tretjim osebam pravico do svobodne uporabe članka pod pogojem, da so navedeni njegovi izvirni avtorji in podatki o objavi.

2. številka letnika 2022 je izšla!

18 maj 2022

Konec maja je čas za izdajo druge številke naše revije.

Izid številke sedaj že tradicionalno sovpada z izvedbo Derčevih dnevov, podiplomskega izobraževanja iz pediatrije.


Nov iskalnik!

20 april 2022

Na naši internetni strani deluje nov iskalnik, ki Vam omogoča lažje iskanje člankov po arhivu


Prva številka Slovenske pediatrije v 2022

23 marec 2022

Izšla je prva številka 29. letnika

Objavljenih je 6 člankov - 1 raziskovalni, dva pregledna in trije zanimivi prikazi primerov.


RSSTRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 29, 2022, št. 3123-128   /   NAPOVEDNI DEJAVNIKI ZA USPEŠNOST ENDOSKOPSKE TRETJE VENTRIKULOSTOMIJE PRI OTROCIH
Peter Spazzapan, Matic Munda, Tomaž Velnar

129-134   /   PREPOZNAVA IN ZDRAVLJENJE BOLNIKOV Z MOTNJAMI SINTEZE ŽOLČNIH KISLIN
Jernej Brecelj

135-142   /   GENETSKI VIDIKI INDIREKTNE HIPERBILIRUBINEMIJE PRI NOVOROJENČKU
Katja Jarc Georgiev, Manca Velkavrh

143-148   /   OBRAVNAVA MLADOSTNIKA S SUMOM NA TUBERKULOZO
Blerta Gashi Zogaj, Dušanka Lepej

149-153   /   HERMANSKY-PUDLAKOV SINDROM IN GRANULOMATOZNO VNETJE ČREVESA – PREGLEDNI PRISPEVEK IN PRIKAZ PRIMERA
Urška Berden, Lidija Kitanovski, Darja Urlep

154-158   /   ŠTIRINAJSTLETNO DEKLE S HEMORAGIČNO MRZLICO Z RENALNIM SINDROMOM
Špela Urankar Brvar, Maja Arnež, Simona Bizjak Vojinovič