Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo uvodnike, izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke ter klinične primere. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Uredništvo sprejema v obravnavo le dela, ki pred tem še niso bila objavljena in niso v procesu objave. Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku. Rokopis mora biti pripravljen po objavljenih navodilih avtorjem in poslan v elektronski obliki (wordov dokument) kot priloga po elektronski pošti na elektronska naslova mihaela.jurcec@slovenskapediatrija.si in primoz.kotnik@slovenskapediatrija.si.

Vse anonimizirane prispevke pregledata dva neodvisna recenzent, ki podata svoje pisno mnenje. 

Slovenska pediatrija je revija z odprtim dostopom, vsi objavljeni prispevki so prosto in takoj po objavi dostopni za deljenje in uporabo ob ustreznem citiranju originalnih avtorjev in vira (Licenca CC-BY-NC 4.0). Objavljene revije so dostopne na naši spletni strani in povzete v relevantnih bibliografskih bazah oziroma digitalnih knjižnicah.

Sprejem in objava prispevkov je za avtorje brezplačna.

Avtorske pravice obdrži avtor članka. Avtorji dovolijo reviji Slovenska pediatrija, da objavi članek in se predstavi kot njegov izvirni izdajatelj. Avtorji podeljujejo vsem tretjim osebam pravico do svobodne uporabe članka pod pogojem, da so navedeni njegovi izvirni avtorji in podatki o objavi.

3. številka Slovenske pediatrije letnik 2020

8 oktober 2020

Vsi članki so prostodostopni (CC-BY-NC 4.0), registracija ni potrebna!

Izšla je še celotna tretja številka Slovenske pediatrije. Poleg članka o covid-19 bolezni pri otrocih, ki je bil v elektronski obliki "prenešen" že več kot 1500-krat so objavljeni tudi naslednji prispevki; PRIPOROČILA ZA OCENO IN OBRAVNAVO STRIDORJA PRI OTROKU (Petra Pavlič , Ana Kotnik Pirš), OBSTRUKTIVNE MOTNJE DIHANJA V SPANJU PRI OTROCIH (Nina Božanić Urbančič), NOVOROJENČKI, ROJENI KOT VELIKI ZA GESTACIJSKO STAROST: VZROKI IN POSLEDICE (Mojca Železnik, Aneta Soltirovska Šalamon), SKOMBROIDNI SINDROM − PRIKAZ KLINIČNIH PRIMEROV (Neja Roškar, Zdravko Roškar), KOLAGENOZNI GASTRITIS PRI OTROCIH (Tjaša Nanut, Nina Zidar, Darja Urlep)

 


Koronavirusna bolezen (COVID-19) pri otrocih

Koronavirusna bolezen (COVID-19) pri otrocih 20 avgust 2020

V elektronski verziji objavljamo pregledni znanstveni članek o koronavirusni bolezni (covid-19) pri otrocih

Zaradi velike aktualnosti teme tokrat še pred izidom redne 3. številke Slovenske pediatrije objavljamo elektronsko verzijo članka o koronavirusni bolezni (covid-19) avtoric; Tina Plankar Srovin, Tanja Avramoska, Natalija Bahovec, Simona Bizjak Vojinovič, Aida Granda, Liza Lea Lah, Tatjana Mrvič, Veronika Osterman, Petra Prunk, Mojca Rožič, Urša Šivic, Katarina Vincek, Breda Zakotnik s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Ljubljana.


2. številka Slovenske pediatrije letnik 2020

11 junij 2020

Članki s področja otroške kirurgije

Druga številka Slovenske pediatrije je vsebuje članke, ki so jih pripravili kirurgi Oddelka za otroško kirurgijo Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Gostujoči urednik je svoje videnje vloge kirurga v pediatriji povzel v uvodniku...


RSS

TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 27, 2020, št. 3


107-117   /   KORONAVIRUSNA BOLEZEN (COVID-19) PRI OTROCIH
Tina Plankar Srovin ,  Tanja Avramoska ,  Natalija Bahovec ,  Simona Bizjak Vojinovič ,  Aida Granda ,  Liza Lea Lah ,  Tatjana Mrvič ,  Veronika Osterman ,  Petra Prunk ,  Mojca Rožič ,  Urška Šivic ,  Katarina Vincek ,  Breda Zakotnik

118-123   /   PRIPOROČILA ZA OCENO IN OBRAVNAVO STRIDORJA PRI OTROKU
Petra Pavlič ,  Ana Kotnik Pirš

124-126   /   OBSTRUKTIVNE MOTNJE DIHANJA V SPANJU PRI OTROCIH
Nina Božanić Urbančič

127-132   /   NOVOROJENČKI, ROJENI KOT VELIKI ZA GESTACIJSKO STAROST: VZROKI IN POSLEDICE
Mojca Železnik ,  Aneta Soltirovska Šalamon

133-136   /   SKOMBROIDNI SINDROM − PRIKAZ KLINIČNIH PRIMEROV
Neja Roškar ,  Zdravko Roškar

137-141   /   KOLAGENOZNI GASTRITIS PRI OTROCIH
Tjaša Nanut ,  Nina Zidar ,  Darja Urlep