UREDNIŠTVO

Glavni urednik:
Tadej Battelino, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija

Odgovorni urednik:
Primož Kotnik, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija

Uredniški odbor:
Jernej Brecelj (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija), Jernej Dolinšek (Univerzitetni klinični center Maribor, Slovenija), Marko Kavčič (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija), Ana Kotnik Pirš (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija), Mojca Žerjav Tanšek (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija)

Uredniški svet: 
Maja Arnež (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija), Tadej Avčin (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija), Ruben Bizjak (Splošna bolnišnica Šempeter pri Novi Gorici, Slovenija), Nataša Bratina (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija), Thomas Danne (Pediatrična klinika "Auf der Blut", Nemčija),, Vlasta Dragoš (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija), Tatjana Grmek Martinjaš (Zdravstveni dom Ljubljana, Slovenija), Janez Jazbec (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija), Uroš Krivec (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija), Nataša Marčun Varda (Univerzitetni klinični center Maribor, Slovenija), Barbara Stražišar Gnidovec (Splošna bolnišnica Celje, Slovenija), Peter Najdenov (Splošna bolnišnica Jesenice, Slovenija) Darja Paro Panjan (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija), Moshe Phillip (Schneiderjev medicinski center Izraela, Izrael)
, Rok Orel (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija), Damjan Osredkar (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija), Tatjana Pavlin (Splošna bolnišnica Novo mesto, Slovenija), Alenka Stepišnik (Splošna bolnišnica Izola, Slovenija), Stuart A. Weinzimer (Medicinska fakulteta Yale, ZDA)

Tajnica uredništva:
Mihaela Jurčec

Lektorja za slovenščino:
Jože Faganel, Katarina Faganel

Lektorica za angleščino:
Dianne Jones