Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2014; 21: 148-163
43
- PDF članka
Strokovni članek

SLOVENSKE SMERNICE ZA TELESNO DEJAVNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV

V. Hadžić
Katedra za medicino športa, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

T. Battelino
Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

B. Pistotnik
Katedra za motorično obnašanje, kontrolo in učenje, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

M. Pori
Katedra za motorično obnašanje, kontrolo in učenje, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

D. Šajber
Katedra za plavanje, vodne aktivnosti v naravi in vodne športe, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

M. Žvan
Katedra za alpsko smučanje, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

B. Škof
Katedra za atletiko, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

G. Jurak
Katedra za šolsko športno vzgojo, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

M. Kovač
Območna enota za varstvo otrok in mladine, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Maribor, Slovenija

E. Dervišević
Katedra za medicino športa, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

N. Bratina
Katedra za medicino športa, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Redna telesna dejavnost otrok in mladostnikov ima ugodne učinke na zdravje, pomembno pripomore k preprečevanju debelosti pri mladostnikih in odraslih ter lahko zmanjša obolevnost in smrtnost v odraslosti. V smernicah o telesni dejavnosti otrok in mladostnikov predstavljamo priporočila o primernosti, intenzivnosti, trajanju in pogostosti vadbe za otroke in mladostnike različne starosti. Otroci naj bi se vsak dan v tednu udeležili zmerno- do visokointenzivne telesne dejavnosti, ki naj traja vsaj 60 minut. Pred pričetkom vadbe je vedno potrebno ogrevanje, po koncu pa umirjanje in sproščanje. Otroci se lahko 2- do 3-krat na teden udeležujejo tudi vadbe za moč, saj dodatno in pomembno izboljša učinkovitost aerobne vadbe.

Ključne besede: telesna dejavnost, otroci, mladostniki, smernice.