Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2015; 22: 13-19
177
- PDF članka
Pregledni članek

KONGENITALNI NISTAGMUS

A. Mohar Košir
Pediatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija

B. Stirn Kranjc
Očesna klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Nistagmus so ritmični, sinhroni in od naše volje neodvisni gibi očesnih zrkel. Nistagmus je lahko prirojen ali pridobljen. Za prirojen oz. kongenitalni nistagmus je značilno, da je lahko prisoten že ob otrokovem rojstvu ali pa se pojavi v prvih šestih mesecih življenja. V literaturi zasledimo delitev kongenitalni nistagmus na tri podskupine: kongenitalni nistagmus s senzorično motnjo, pri katerem gre za dokazano motnjo vidne poti, kongenitalni nistagmus z nevrološko motnjo, ki se pojavlja v povezavi z nevrološkimi boleznimi ali sindromi, ter idiopatski kongenitalni nistagmus, pri katerem ne moremo potrditi niti senzoričnega niti nevrološkega vzroka. Zaradi zgodnje terapevtske obravnave z rehabilitacijo ter zaradi možnosti genetskega svetovanja je pomembno, da kongenitalni nistagmus klinično opredelimo čim bolj zgodaj.

Ključne besede: kongenitalni nistagmus, dojenček, diferencialna diagnoza, zdravljenje.