Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2012; 19: 112-117
94
- PDF članka
Pregledni članek

ZAPRTJE PRI OTROKU

A. Smajlović
KO za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku opisujemo pogoste vzroke zaprtja, diagnosticiranje in priporočila za odvajanje. Zaprtje je motnja v odvajanju blata in je pogosta težava pri otrocih. Pri tem ni pomembno število odvajanj, temveč simptomi in znaki, ki nastanejo zaradi nerednega odvajanja. Vzroki za zaprtje so lahko organski ali funkcionalni. Med organske vzroke uvrščamo bolezni določenih organov. Funkcionalni vzroki so pogostejši: nepravilna prehrana z malo vlaknin, premalo zaužite tekočine ter uživanje večjih količin mleka in čokolade. V posameznem življenjskem obdobju so določeni vzroki pogostejši. Pomembno je, kdaj se je zaprtje pojavilo; je prisotno od rojstva, je nastala nenadoma ali postopno.

Ključne besede: zaprtje, blato, otrok.