Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2012; 19: 183-188
130
- PDF članka
Pregledni članek

PREKINJANJE DALJŠIH EPILEPTIČNIH NAPADOV ZUNAJ BOLNIŠNICE IN PRVA POMOČ

J. Kolenc
KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Ljubljana, Slovenija

T. Kadunc
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Epileptični napadi se lahko pojavljajo v vseh obdobjih otrokovega življenja in zaradi različnih vzrokov. Starši se morajo naučiti, da epileptične napade prepoznajo, ustrezno nudijo prvo pomoč in med vsakim napadom, ki traja dlje od 2–5 minut, poskrbijo za primerno zdravljenje. V zdravstveno vzgojo morajo biti vključeni tudi stari starši, učitelji in prijatelji. Za prekinjanje epileptičnih napadov zunaj bolnišnice lahko uporabljamo različne vrste terapevtskih ukrepov. Rektalno dajemo diazepam, bukalno pa midazolam. Od leta 2012 uporabljamo midazolam tudi intranazalno. V prispevku prikazujemo izvajanje prve pomoči pri epileptičnem napadu, ki traja več kot 2–5 minut, in izvajanje zdravljenja zunaj bolnišnice.

Ključne besede: epileptični napad, urgentna zdravila, načrt, prva pomoč.