Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2012; 19: 177-182
97
- PDF članka
Pregledni članek

EPILEPTIČNI STATUS PRI OTROCIH

M. Tominšek
Klinični oddelek za otroško in mladostniško nevrologijo, Pediatrična klinika, UKC-Ljubljana, Ljubljana

S. Poljanšek
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Epileptični status je epileptični napad, ki traja dovolj dolgo ali se ponavlja dovolj pogosto, da med napadi ne pride do povrnitve zavesti. Je najpogostejše nujno stanje v otroški nevrologiji. Otrok z epileptičnim statusom je kritično bolan otrok, zato je potrebno stanje karseda hitro prepoznati in ustrezno ukrepati. V veliko pomoč nam je natančno izdelan protokol o ukrepanju v primeru epileptičnega statusa. V zdravstvenem timu medicinska sestra s poznavanjem področja zdravstvene nege, patologije in najnovejših algoritmov zdravljenja ter z obvladovanjem diagnostično-terapevtskih postopkov dejavno sodeluje pri oceni otrokovega stanja, prepoznavi kritično bolnega otroka ter pri izvajanju dejavnosti, ki so potrebne za stabilizacijo vitalnih funkcij in zdravljenje epileptičnega statusa.

Ključne besede: epileptični status, otrok, medicinska sestra.