Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2020; 27: 15-19

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2020-1-03

390
- PDF članka
Prikaz primera

DESETLETNA DEKLICA Z AKUTNO VROČINO, LEVKOCITOPENIJO, TROMBOCITOPENIJO IN PATOLOŠKIMI JETRNIMI ENCIMI

Nika Obolnar
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Tatjana Avšič − Županc
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Miroslav Petrovec
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Maja Arnež
Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku prikazujemo primer desetletne deklice z vročino, trombocitopenijo, levkopenijo in patološkimi vrednostmi jetrnih encimov. Povzemamo stopenjsko obrav- navo precej pogostega stanja in glavne diferencialnodia- gnostične možnosti. Pri deklici smo ugotovili šesto otroško bolezen, ki je v njeni starosti neobičajna

Ključne besede: otrok, vročina, levkocitopenija, trombo- citopenija