Article short contents


Slovenska pediatrija 2020; 27: 15-19

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2020-1-03enCase report

TEN-YEAR-OLD GIRL WITH FEVER, LEUKOCYTOPENIA, THROMBOCYTOPENIA AND PATHOLOGICAL LIVER FUNCTION

Nika Obolnar
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Tatjana Avšič − Županc
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Miroslav Petrovec
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Maja Arnež
Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Abstract

We report the case of a ten-year-old girl with a fever, thrombocytopenia, leucocytopenia and pathological liver enzymes. We summarise a stepwise approach to this fairly common condition and the main options for the differential diagnosis. This girl was diagnosed with sixth disease, which is rather unusual for her age

Key words: child, fever, leucocytopenia, thrombocytopenia


Article PDF