Vsebina številke


letnik 17, 2010, št. 3


115
146-149   /   POŠKODBE POŽIRALNIKA Z JEDKOVINAMI
H. Turk ,  R. Orel

150-155   /   POMEN DOLOČANJA MINIMALNE REZIDUALNE BOLEZNI PRI ZDRAVLJENJU AKUTNE LIMFOBLASTNE LEVKEMIJE V PEDIATRIJI
T. Prelog ,  J. Jazbec

156-160   /   KOLODIJSKI OTROK
R. Hudomalj ,  S. Bizjak ,  D. Paro Panjan ,  V. Dragoš

161-166   /   EVANSOV SINDROM
P. Nabergoj ,  L. Kitanovski ,  J. Jazbec