Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2019; 26: 188-191
148
- PDF članka
Pregledni članek

UPORABA HIPNOZE PRI LAJŠANJU BOLEČIN OTROK

Matej Serdinšek
Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Neli Vintar
Klinični oddelek za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Hipnoza je tehnika, s katero spremenimo stanje posame­znikove zavesti, da je bolj sprejemljiv za sugestije iz okolice. Stanje spremenjene zavesti vzpostavimo skozi večstopenjski proces. Po vzpostavitvi ustreznega stanja zavesti dojema­nje bolečine spreminjamo s podajanjem sugestij ustreznih vsebin, ki so ključne za moduliranje bolečinske poti v posa­meznih delih bolečinskega matriksa. Uporaba hipnoze sicer zahteva ustrezno formalno znanje, a lahko prvine hipnot­skega pogovora hitro usvojimo in jih uporabimo v vsakdanji komunikaciji z bolniki (npr. pri odvračanju pozornosti od bolečin ali neprijetnih medicinskih ukrepov).

Ključne besede: hipnoza, sugestija, otrok, bolečina