Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2019; 26: 83-87
20
- PDF članka
Pregledni članek

SPECIALNA ZNANJA V PEDIATRIČNI ZDRAVSTVENI NEGI

A. Štih
Služba za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Glede na smernice razvoja medicine in zdravstvene nege lahko v prihodnosti pričakujemo vse manj institucionaliziranega zdravljenja, saj bo obravnava bolnikov pogosteje potekala kar v domačem okolju. Zato je za medicinske sestre nujno, da nenehno spremljajo razvoj znanja. Izkušnje razvitih držav napovedujejo vse večjo pomembnost specialnih znanj in na dokazih temelječe zdravstvene nege. Danes postaja zelo pomembno, kolikšen je obseg znanja, s katerim medicinske sestre vstopijo v klinično okolje. V Sloveniji imamo na voljo kar nekaj načinov pridobivanja dodatnih znanj, predvsem nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK), ki je je formalno priznana delovna, poklicna oziroma strokovna usposobljenost, in specialna znanja za delo na ožjem strokovnem področju. Specializacija je posebna oblika podiplomskega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki je usmerjena v dodatno in poglobljeno pridobivanje in nadgrajevanje znanja, spretnosti in veščin na enem od področij zdravstvene dejavnosti. Medicinska sestra lahko dodatno strokovno znanje pridobi na več načinov, čeprav na področju zdravstvene nege v pediatriji za zdaj še ni uradno priznanega programa, ki bi omogočal pridobivanje strokovnega znanja.

Ključne besede: zdravstvena nega, medicinska sestra, specialna znanja, specializacija