Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2017; 24: 74-81


Pregledni članek

KONZERVATIVNI PRISTOPI K OBRAVNAVI PREKOMERNE PREHRANJENOSTI IN DEBELOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV – PREHRANSKO SVETOVANJE IN PRIPOROČILA ZA TELESNO DEJAVNOST

P. Gros
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Klinični Center Ljubljana, Ljubljana

N. Bratina
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

A. Širca Čampa
Klinični oddelek za endokrinologijo, presnovne bolezni in diabetes, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

P. Kotnik
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Debelost pri otrocih in mladostnikih je velik javnozdravstveni problem. Povezana je s številnimi presnovnimi in nepresnovnimi zapleti. Danes so prekomerno prehranjeni in debeli že manjši otroci, pogosto pa se čezmerna prehanjenost nadaljuje tudi v obdobje najstništva in v odraslost. Z vidika uspešne obravnave je pomembno, da ukrepamo čim bolj zgodaj ter da v obravnavo vključimo celo družino in tudi vzgojno-varstvene ustanove, ki jih otrok oz. najstnik obiskuje. Med konzervativnimi pristopi imata ključno vlogo prehransko svetovanje ter svetovanje glede učinkovite in varne telesne dejavnosti. Ob tem moramo nujno poudariti pomembnost skrajšanja časa, ki ga otrok oz. najstnik preživi nedejavno, in higene spanja. Pomembno vlogo pri usklajevanju konzervativnih ukrepov in nadzorovanju njihove uspešnosti ima osebni zdravnik – pediater.

Ključne besede: debelost, zdravstveni zapleti, otroci in mladostniki, prehrana, telesna dejavnost.


PDF članka