Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2010; 17: 107-111


Pregledni članek

ALI JE 5 % EMLA UČINKOVITA PRI ZMANJŠEVANJU BOLEČINE OB VENEPUNKCIJI PRI OTROKU V PRIMERJAVI Z NEFARMAKOLOŠKIMI UKREPI? – PREGLED LITERATURE

M. Oštir
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Bolečina je pogosta izkušnja otrok, ki so sprejeti v bolnišnico. Venepunkcija je prepoznana kot ena najbolj bolečih in najbolj pogosto izvajanih invazivnih postopkov, ki jih izvaja medicinska sestra. Kljub naraščajočim raziskavam na področju obravnave bolečine ob bolečih diagnostičnoterapevtskih postopkih je še vedno neprimerno obravnavana. Topični anestetik, kot je EMLA®, lahko zagotovi zanesljivo površinsko anestezijo za zmanjševanje bolečine ob venepunkcijo, nastavljanju intravnskih kanalov, cepljenju in lumbalni punkciji. Nefarmakološke tehnike, kot so hipnoza, poslušanje glasbe in tehnike distrakcije so tudi znane kot tehnike zmanjševanja bolečine pri podobnih posegih. Namen tega pregleda literature je poiskati dokaze o tem, da je EMLA® bolj učinkovita pri zmanjševanju bolečine kot tehnike distrakcije. Zaključki. V tem pregledu literature so opisani tehtni dokazi o tem, da je ob izvajanju bolečih rutinskih postopkov, kot je odvzem krvi iz vene pri otrocih, možno bolečino učinkovito zmanjšati z uporabo kreme EMLA®. Nefarmakološke tehnike pri preprečevanju bolečine niso učinkovitejše od kreme EMLA®, obstajajo pa dokazi o učinkovitosti hipnoze in tehnik distrakcije na zmanjšanje bolečine pri otrocih ob odvzemu krvi iz vene.

Ključne besede: lokalna anestezija, otrok, bolečina, EMLA®.


PDF članka