Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2010; 17: 101-106


Pregledni članek

PSIHOLOŠKI VIDIKI IN PRIPRAVA OTROKA NA ZDRAVSTVENE POSEGE

M. Bürger Lazar
Klinični oddelek za onkologijo in hematologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Doživetje bolečine je subjektivno in oblikujejo ga številni dejavniki: biološki, duševni in socialni. Kaj bolečina otroku pomeni in kako jo zaznava, je odvisno od stopnje njegovega kognitivnega razvoja ter dotedanjih izkušenj z bolečino. Zdravstveni posegi, zlasti boleči, so za otroka pogosto stresni. Zgodnje izkušnje z bolečimi zdravstvenimi posegi v otroštvu igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju odzivanja na bolečino tako v otroštvu kot tudi v odrasli dobi. Kadar so izkušnje s pogostimi bolečimi posegi večinoma negativne, lahko pripeljejo do pomembnejših dolgoročnih duševnih posledic. Zato je poleg farmakološke priprave otroka na zdravstvene posege, pomembna tudi uporaba različnih psiholoških pristopov in kognitivno-vedenjskih tehnik, ki pomagajo blažiti distres in jakost zaznane bolečine. Izbira le-teh pa mora temeljiti ne le na invazivnosti in trajanju samega posega, temveč tudi na osebnih značilnostih otroka. To pa zahteva veliko prilagodljivost pri izbiri metod in pripomočkov ter strokovno dobro usposobljeno in za potrebe otrok in staršev dovolj občutljivo osebje.

Ključne besede: bolečina, otrok, psihološki vidiki bolečine, kognitivno-vedenjske tehnike.


PDF članka