Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2010; 17: 94-100


Pregledni članek

ATRAVMATSKA ZDRAVSTVENA NEGA – NEPOGREŠLJIVA PRI OBRAVNAVI OTROKA IN/ALI MLADOSTNIKA

M. Tominšek
Klinični oddelek za otroško in mladostniško nevrologijo, Pediatrična klinika, UKC-Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

V zdravstvu se delo z otrokom razlikuje od dela z odraslim bolnikom zaradi neprestanega spreminjanja otroka, kar je posledica telesnega in duševnega razvoja ter rasti. Medicinska sestra mora poznati dejavnike, ki vplivajo na zagotavljanje kakovostne atravmatske zdravstvene nege otroka. Njeno profesionalno delo zahteva ustvarjanje pogojev za izvajanje otrokom prijazne zdravstvene nege. S tem upošteva načela in vrednote zdravstvene nege. V članku so prikazani dejavniki, ki pogojujejo kakovosten atravmatski pristop v zdravstveni negi in vloga medicinske sestre, kot nepogrešljive pri obravnavi otroka in/ali mladostnika.

Ključne besede: atravmatska zdravstvena nega, otrok/mladostnik, medicinska sestra.


PDF članka