Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2010; 17: 74-81


Pregledni članek

LESTVICA BRADEN Q – OCENA TVEGANJA ZA NASTANEK RAZJED ZARADI PRITISKA PRI OTROCIH

A. Štih
Služba za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Pregled literature kaže, da tudi pri otrocih obstaja nevarnost za nastanek razjed zaradi pritiska. Otrok je že v osnovi drugačen od odraslih ljudi. Prav tako tudi njegova koža. Koža ima pri otrocih dovolj kolagena in elastina in je zato lahko bolj odporna na pritisk in strižno silo kot koža ljudi v odrasli dobi. Raziskave so pokazale, da se otroci razlikujejo od odraslih tudi po anatomskih mestih, kjer nastanejo okvare kože. V večini primerov zdravljenje pri otrocih ostaja enako kot pri odraslih. Pomembno je, da poznamo in razumemo osnovno fiziologijo nastanka razjed ter dejavnike, ki povzročajo razvoj razjede oziroma tveganje za nastanek razjede zaradi pritiska. Lestvica Braden Q je orodje za oceno tveganja za nastanek razjede zaradi pritiska pri otrocih. Natančna ocena, dokumentacija, preprečevanje in zdravljenje so ključni dejavniki, ki jih moramo poznati in upoštevati.

Ključne besede: razjede zaradi pritiska, otrok, ocena, lestvica Braden Q, preventivni ukrepi, zdravljenje.


PDF članka