Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2010; 17: 66-73


Pregledni članek

PREHRANJENOST OTROKA Z RAKOM

L. Slemenšek
Klinični oddelek za otroško onkologijo in hematologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Z. Žalik
Klinični oddelek za otroško onkologijo in hematologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

Osnova prehranjevanja otroka z rakom je zdrava in uravnotežena prehrana, prilagojena bolnikovim povečanim potrebam po beljakovinah in energiji. V obdobju tega zahtevnega onkološkega zdravljenja vzdržuje pravilna prehrana normalno prehranjenost otroka, njegovo kondicijo in dobro počutje, zmanjša neželene učinke zdravljenja, krepi odpornost in izboljša izid zdravljenja. Prehranjenost otroka je odvisna od njegove starosti ter problemov hranjenja. Med boleznijo se začne presnova v telesu spreminjati. Glavni značilnosti presnovnih sprememb sta povečana razgradnja in slabša obnova mišičnih tkiv. Zato pogosto izvajamo prehransko obravnavo otroka z rakom, prehranske ukrepe pa sprejmemo dovolj zgodaj, da preprečimo in/ali zmanjšamo nadaljnjo izgubo telesne celične mase.

Ključne besede: rak, prehrana, otrok, kemoterapija.


PDF članka