Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2010; 17: 24-27
203
- PDF članka
Pregledni članek

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA HEMANGIOMOV

D. Ključevšek
Služba za radiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Hemangiomi so najpogostejši benigni tumorji v otroški dobi in so pri deklicah 3 − 5-krat pogostejši kot pri dečkih. V 60 % se nahajajo na cervikofacialnem področju. Značilen je trifazni naravni potek hemangiomov s proliferativno, stabilno in z involutivno fazo. Diagnozo hemangioma postavimo klinično v več kot 90 %. Slikovna diagnostika pride v poštev pri oceni globokih hemangiomov, ki jih prekriva normalna koža, če gre za klinično atipične mehkotkivne mase, če je potrebna ocena razširjenosti spremembe, v primerih »alarmantnih« sprememb, ko je potrebno takojšnje ukrepanje, in pri spremljanju učinkovitosti zdravljenja. Osnovna slikovna metoda je ultrazvočna (UZ) preiskava. UZ-slika hemangioma je nespecifična, zato je potrebna nadgradnja običajnega UZ z barvnim Dopplerskim in s t.i. »power« Dopplerskim UZ, da ocenimo gostoto žil/cm², in s pulznim Dopplerjskim UZ, da ocenimo vrsto žilja in značilnosti pretoka z različnimi Dopplerjevimi parametri ter opredelimo morebitno prisotnost znakov arterio-venske komunikacije. UZ nam tako pomaga pri diferencialni diagnostiki hemangiomov glede na žilne malformacije (zlasti arterio-venske in venske) in drugim nežilnim tumorjem v otroški dobi. V nejasnih primerih si lahko pomagamo z UZ vodeno biopsijo spremembe.

Ključne besede: hemangiom, žilne malformacije, ultrazvok.