Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2010; 17: 4-9
214
- PDF članka
Pregledni članek

PRIROJENA ZNAMENJA – KRATEK PREGLED NEKATERIH SODOBNIH SPOZNANJ IN DILEM, POVEZANIH Z VSEBINO ČLANKOV

J. Anžič
Klinični oddelek za otroško onkologijo in hematologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija (v pokoju od 2009)

Izvleček

Večina prirojenih znamenj so pigmentne ali žilne nepravilnosti, nastale zaradi razvojnih napak zgodaj v embrionalnem ali fetalnem življenju. Osebe z velikimi prirojenimi melanocitnimi nevusi (PMN) imajo povišano tveganje za melanom, nevrokutano melanozo in nevrološke motnje. Prirojene žilne anomalije so žilni tumorji in žilne malformacije. Infantilni hemangiomi (IH) so tumorji s posebno klinično sliko in z naravnim potekom bolezni. Večina bolnikov z IH ne potrebuje posebnega protitumorskega zdravljenja, nekaj pa jih tako zdravljenje potrebuje zaradi zapletov bolezni. Prirojene žilne malformacije ne izginejo in jih je potrebno zdraviti, če povzročajo zdravstvene težave. Limfangiom je najbolj pogosta prirojena žilna malformacija pri otrocih. Veliki PMN vedno popačijo videz, vendar je estetska napaka lahko pomembno breme tudi za otroke s hemangiomi in žilnimi malformacijami. Otroci z velikim PMN, z zapleti IH ali s funkcijsko motnjo zaradi prirojene žilne malformacije potrebujejo strokovno pomoč terciarnega specialističnega tima in stalno psihosocialno oporo, ki jo v primarni zdravstveni mreži zagotavlja osebni pediater.

Ključne besede: velik prirojen melanocitni nevus - infantilni hemangiom - limfangiom – specializiran terciarni tim – celostna pomoč.