Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 34-39


Pregledni članek

MREŽA POMOČI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM Z DUŠEVNO MOTNJO V SLOVENIJI

D. Mušič
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku predstavljamo mrežo pomoči za otroke in mladostnike z duševno motnjo v slovenskem prostoru. V zadnjih letih se tudi pri nas pogostost duševnih in vedenjskih motenj pri otrocih in mladostnikih izrazito povečuje. Družine in otroci potrebujejo zgodnjo obravnavo ter preventivno in psihoterapevtsko zdravljenje. Mreža pomoči se je v zadnjih letih zelo razširila, povečal pa se je tudi nabor storitev, ki jih ponujajo strokovnjaki.

Ključne besede: duševno zdravje, duševno zdravje otrok, ustanove.


PDF članka