Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2021; 28: 223-227

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2021-4-06

334
- PDF članka
Strokovni članek

VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROK Z NESAMOMORILNIM SAMOPOŠKODBENIM VEDENJEM IN SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO TER POSEBNOSTI DAJANJA ZDRAVIL NA ODDELKU ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO

Metka Knez
Univerzitetni klinični center Ljubljana Pediatrična klinika, Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo, Ljubljana, Slovenija

Bojan Sladojević
Univerzitetni klinični center Ljubljana Pediatrična klinika, Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo, Ljubljana, Slovenija

Neža Oblak
Univerzitetni klinični center Ljubljana Pediatrična klinika, Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo, Ljubljana, Slovenija

Ana Gorenc
Univerzitetni klinični center Ljubljana Pediatrična klinika, Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo, Ljubljana, Slovenija

Aljaž Novak
Univerzitetni klinični center Ljubljana Pediatrična klinika, Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Pri nekaterih otrocih se med procesom odraščanja srečamo s številnimi oblikami ne samomorilnega samopoškodbenega vedenja in z različnimi stopnjami spektroavtističnih motenj. Zaradi tveganja dodatne poškodbe ali neuspešnosti pri vključevanju v življenjsko družbeno okolje moramo takšnega otroka sprejeti na oddelek za otroško psihiatrijo, kjer sta z vidika medicinske sestre oziroma zdravstvenega tehnika pomembna ustrezen pristop in nadaljnja pravilna obravnava med celotnim zdravljenjem v bolnišnici. V prispevku predstavljamo nesamomorilno samopoškodbeno vedenje, spektroavtistično motnjo ter vlogo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov pri bolnišnični obravnavi otroka. Uporabili smo opisno metodo dela. Vključili smo strokovno in znanstveno literaturo iz podatkovnih baz Medline, CINAHL in Cohrane Library ter COBBIS. Uporabili smo naslednje ključne besede in besedne zveze: »avtoagresija«, »duševna motnja«, »samopoškodovanje«, »nesamomorilnost«, »apliciranje terapije«, »spektroavtistična motnja«, »komorbidnost«. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki lahko hospitaliziranemu otroku z ustreznim znanjem zagotovimo učinkovito in celostno obravnavo, ki omogoča, da se čim bolj približamo otrokovi stopnji sposobnosti sodelovanja in upoštevamo standarde zdravstvene nege.

Ključne besede: otroška psihiatrija, samopoškodbeno vedenje, spektroavtistična motnja, dajanje zdravil, medicinska sestra