Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2021; 28: 86-93

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2021-2-03

164
- PDF članka
Pregledni znanstveni članek

RADIOLOŠKA OBRAVNAVA ILEOKOLIČNE INVAGINACIJE PRI OTROCIH

Domen Plut
Klinični inštitut za radiologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Ileokolična invaginacija je uvlečenje končnega dela tankega črevesa v debelo črevo. Gre za pogost vzrok akutne trebušne bolečine in najpogostejši vzrok zapore črevesa pri otroku. Najpogosteje je idiopatska in se večinoma pojavi v prvih treh letih življenja. Predvsem pri starejših otrocih je vzrok invaginacije lahko tudi patološko vodilo. Glavni klinični znaki so krčevite bolečine v trebuhu, bruhanje in odvajanje krvave sluzi. Če invaginacija traja dalj časa, lahko pride do predrtja črevesa z razvojem peritonitisa in septičnega šoka, kar lahko povzroči otrokovo smrt. Hitra prepoznava in obravnava tega stanja sta zato ključnega pomena. Klinična slika pri ileokolični invaginaciji pogosto žal ni značilna, zato ima pomembno vlogo radiološka obravnava, ki je odločilna tako pri diagnosticiranju kot pri zdravljenju. Diagnostična metoda izbire je ultrazvočna preiskava. Metoda izbire za neinvazivno razreševanje je hidrostatsko razreševanje z ultrazvočnim nadzorom. Radiološko neinvazivno razreševanje je uspešno v približno 80 % primerov. Če neinvazivno radiološko zdravljenje ni uspešno, je potreben nujen kirurški poseg. V preglednem prispevku želimo temeljito predstaviti radiološko obravnavo ileokolične invaginacije pri otrocih.

Ključne besede: invaginacija, otrok, radiologija, ultrazvok, hidrostatska redukcija