Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2014; 21: 78-83
185
- PDF članka
Prikaz primera

MOTNJE HRANJENJA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH – PRIKAZ PRIMERA

M. Obolnar
Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

S. Kovač
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Anderluh
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

Motnje hranjenja so pri otrocih in mladostnikih vse pogostejše. Zaradi raznovrstnih dejavnikov tveganja so kompleksna bolezen. Ključno je, da čim prej vzpostavimo ustrezno zdravstveno stanje. V prispevku opisujemo primer oskrbe otroka in mladostnika z motnjo hranjenja na Pediatrični kliniki v Ljubljani s poudarkom na zdravstveni negi in vlogi medicinske sestre na področju otroške psihiatrije.

Ključne besede: motnje hranjenja, medicinska sestra, zdravstvena nega, otrok in mladostnik.