Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2014; 21: 59-68
85
- PDF članka
Strokovni članek

PREHRANSKO-DIETETSKA OBRAVNAVA OTROK Z MOTNJAMI HRANJENJA IN ZDRAVSTVENOVZGOJNO DELO S STARŠI

D. Mušič
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

H. Kobe
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

N. Bratanič
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

M. Brecelj-Kobe
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku opisujemo prehransko-dietetsko obravnavo pri otrocih in mladostnikih z motnjami hranjenja. Predstavljamo timski, tj. multidisciplinarni način obravnave na pedopsihiatričnem oddelku Pediatrične klinike in zdravstvenosvetovalno delo s starši pri prehransko-dietetski obravnavi.

Ključne besede: motnje hranjenja, timska obravnava, zdravstvena nega, dietetik.