Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2014; 21: 47-52
106
- PDF članka
Strokovni članek

ZNAČILNOSTI MOTENJ HRANJENJA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH TER NJIHOVA OBRAVNAVA NA ODDELKU SLUŽBE ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO PEDIATRIČNE KLINIKE, UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

S. Kovač
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

N. Oblak
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Motnje hranjenja so v današnjem svetu vse pogostejša bolezen, ki se pojavlja pri vse mlajši populaciji in prizadene ne samo deklice, temveč tudi dečke. So kompleksna bolezen, za katero je značilno, da bolnik težave s hranjenjem odločno zanika. Najpogostejši obliki motenj hranjenja sta anoreksija nervoza in bulimija nervoza. Ko so vse druge oblike pomoči izčrpane, bolnikovo stanje pa nespremenjeno, zdravljenje izvajamo na terciarni ravni na oddelku Službe za otroško psihiatrijo. Delo poteka s sodelovanjem multidisciplinarnega tima in v več fazah.

Ključne besede: otrok in mladostnik, motnje hranjenja, anoreksija nervoza, bulimija nervoza, faze zdravljenja.