Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2014; 21: 32-37
36
- PDF članka
Strokovni članek

MIGRENA – PRIMARNI GLAVOBOL PRI OTROCIH

J. Kolenc
KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Glavobol je ena najpogostejših bolečin, s katero se srečuje človek. Z migreno pa se ne spopada samo otrok, ampak tudi njegova družina in okolica. Dobro poznavanje sprožilnih dejavnikov in načina ukrepanja ob aku-tnem migrenskem napadu ter pravočasno terapevtsko ukrepanje in vodenje dnevnika zmanjšujejo pogostost in jakost migrenskih napadov. Tvorno sodelovanje med zdravstvenim timom in družino ter jasno zastavljeni cilji omogočajo uspešno obravnavo otroka z migreno. V prispevku obravnavamo migreno pri otrocih. Pred-stavljamo epidemiologijo bolezni, klinično sliko in ukrepanje. Obravnavamo tudi raziskave na tem področju in opredeljujemo razširjenost bolezni pri nas.

Ključne besede: migrena, bolečina, otrok, mladostnik, glavobol.