Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2014; 21: 188-194


Prikaz primera

OTROK Z INTERSTICIJSKO PLJUČNO BOLEZNIJO

S. Vukić
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Zdravstveni dom Kranj, Kranj, Slovenija

M. Praprotnik
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Intersticijske pljučne bolezni (IPB) so raznolika skupina bolezni, ki se pri otrocih pojavljajo redko. Kljub temu pa moramo razmišljati tudi v tej smeri, če pri otroku prepoznamo nezadostno pridobivanje telesne teže, tahidispnejo, hipoksemijo in poke nad pljuči. Vzroki nastanka so različni in obsegajo tako genetske dejavnike in sistemske bolezni kot tudi infektivne vzroke in izpostavljenost različnim zunanjim dejavnikom. Za IPB so značilne vnetne in fibrotične spremembe, ki prizadenejo predvsem alveolno steno. V prispevku predstavljamo primer 8-mesečne deklice z redko obliko intersticijske pljučne bolezni – hiperplazijo nevroendokrinih celic dojenčkove dobe (NEHI). Diagnozo NEHI smo pri deklici postavili na osnovi kliničnih znakov, značilnih sprememb na izvidih slikovnih preiskav in povečanega števila nevroendokrinih celic v vzorcu pljučnega tkiva, ki smo jih dokazali z barvanjem za bombezin.

Ključne besede: intersticijska pljučna bolezen, hipoksemija, tahipneja, hiperplazija nevroendokrinih celic dojenčkove dobe.


PDF članka