Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2019; 26: 66-71


Pregledni članek

ZAGOTAVLJANJE USTREZNEGA HIDRIRANJA PRI BOLNEM OTROKU

J. Horvat
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

I. Novšak
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Prehranjevanje in pitje sta po Virginii Henderson osnovni življenjski aktivnosti, ki ju po pomembnosti uvrščamo takoj za dihanjem. Brez hrane namreč lahko preživimo kar nekaj časa, a pod pogojem, da imamo na voljo vodo za ustrezno hidriranje. Zagotavljanje ustrezne tekočinske bilance pri bolnih otrocih je torej ena najpomembnejših aktivnosti zdravstvene nege, ki vključuje opazovanje in ocenjevanje tekočinskih potreb in znakov dehidracije. Neizogibno je, da se v proces zdravstvene nege vključijo tudi otrokovi starši. Zdravstvenonegovalno delo od medicinske sestre zahteva veliko mero razumevanja in empatije, po drugi strani pa je tudi velik delovni izziv.

Ključne besede: otrok, hidracija, dehidracija, tekočinska bilanca, bolezen


PDF članka