Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 367-376
229
- PDF članka
Pregledni članek

VLOGA VITAMINA D: OD PLODA DO DOJENČKA

J. Peček
Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

A. Soltirovska Šalamon
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična Klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Vlogo vitamina D pri vzdrževanju homeostaze kalcija in vpliv kalcija na zdravje kosti poznamo že dolgo. Glede na nove ugotovitve v zadnjem desetletju lahko pomanjkanje vitamina D prispeva k tveganju za razvoj širokega spektra kroničnih bolezni. Vitamin D namreč ugodno biološko učinkuje preko številnih genomskih, negenomskih in endokrinih mehanizmov ter tako prispeva k izboljšanju zdravja. Nekateri izmed njih so posebej pomembni v času nosečnosti. Podatki raziskav na živalih in ljudeh kažejo, da je pomanjkanje vitamina D med nosečnostjo pomemben dejavnik tveganja za zdravje matere, ploda in otroka ter se v obdobju novorojenčka odraža predvsem na zdravju kosti, telesni rasti in imunskem odzivu.

Ključne besede: vitamin D, pomanjkanje, izid, nosečnost, novorojenček.