Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2017; 24: 171-177
78
- PDF članka
Prikaz primera

ANGIODISPLAZIJA PRI OTROCIH – PRIKAZ DVEH PRIMEROV

T. Naranđa
Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Homan
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Angiodisplazije so žilne spremembe mukoze in/ali submukoze kjer koli v poteku prebavil. Pojavljajo se predvsem pri odraslih bolnikih. Pri otrocih so izredno redke, zato je v strokovni literaturi objavljenih primerov zelo malo. Vzroka za nastanek angiodisplazij pri otrocih ne poznamo. Privedejo lahko do hemodinamsko pomembne krvavitve iz prebavil. V otroški populaciji angiodisplazije najpogosteje najdemo v tankem črevesu in v levem delu debelega črevesa, odkrijemo pa jih s CT-angiografijo ali z endoskopskimi preiskavami, ki so tudi najboljši način zdravljenja žilnih sprememb. V prispevku predstavljamo klinična primera dveh otrok z angiodisplazijami, ki smo ju uspešno zdravili z argonskim plazemskim koagulatorjem med kolonoskopijo v splošni anesteziji.

Ključne besede: Ključne besede: angiodisplazija, krvavitve iz prebavil, endoskopija, argonski plazemski koagulator.