Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2016; 23: 270-280


Pregledni članek

DNEVNE MOTNJE MIKCIJE PRI OTROCIH

E. Koželj
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Slovenija

S. Malok
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Slovenija

N. Marčun Varda
Klinika za pediatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Maribor, Slovenija

R. Kordič
Klinični oddelek za urologijo, Kirurška klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Slovenija

D. Ključevšek
Služba za radiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

J. Vande Walle
Enota za pediatrično nefrologijo, Univerzitetna bolnišnica Ghent, Belgija

A. Meglič
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Motnje mikcije, ki se najpogosteje kažejo z dnevnim in/ali nočnim močenjem pri otrocih, starejših od 5 let, so pogosta težava v otroštvu, ki je moteča tako za otroke kot tudi za njihove starše. Vzroki so številni. Funkcionalna inkontinenca, npr. disfunkcionalna mikcija, ki se lahko pojavi pri otrocih brez kakršnegakoli anatomskega ali nevrološkega vzroka, je precej bolj pogosta kot organska urinska inkontinenca. Nabor preiskav, ki ga moramo prilagoditi anamnezi in kliničnemu pregledu, naj bočim manj invaziven. Ustrezna obravnava zahteva multidisciplinaren pristop. Funkcionalne motnje mikcije najučinkoviteje obvladujemo z učenjem pravilnega uriniranja in s pozitivno spodbudo v kombinaciji s farmakološkim zdravljenjem in psihoterapevtskim pristopom. Pri nekaterih anatomskih vzrokih je potrebno kirurško zdravljenje.

Ključne besede: mikcijske motnje, otroci, urinska inkontinenca.


PDF članka