Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2011; 18: 258-262
31
- PDF članka
Raziskovalni članek

ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKA ROMSKIH OTROK NA KOČEVSKEM

N. Prelesnik
Zdravstveni dom Kočevje – Otroški dispanzer, Kočevje, Slovenija

Izvleček

V otroškem dispanzerju ZD Kočevje vodimo skoraj celotno romsko populacijo otrok, ki živijo na kočevskem območju. Njihovo zdravstveno stanje spremljamo ob morebitnih boleznih in tudi ob rednih sistematskih pregledih. Značilnosti obolevanja romskih in neromskih otrok so si precej podobne, vendar pa obstajajo razlike v pogostosti bolezni, vzroki bolezni in v poteku zdravljenja. Razlike so zlasti posledica slabše izobraženosti in splošne razgledanosti staršev romskih otrok, ki neustrezno razumejo zdravnikova pojasnila in navodila o poteku zdravljenja. Da bi izboljšali preventivo in kurativo, moramo zato poskrbeti zlasti za dodatno izobraževanje romskih staršev, ob tem pa več pozornosti nameniti vsaki romski družini in romski skupnosti v celoti. Pri tem si želimo tudi sodelovanja z ostalimi ustanovami.

Ključne besede: romska populacija otrok, obolevanje romskih in neromskih otrok, izobraženost in splošna razgledanost romskih staršev, izboljšanje kurativnih in preventivnih dejavnosti.