Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2011; 18: 250-257
85
- PDF članka
Strokovni članek

NOVOSTI PRI OBRAVNAVI OTROK PO DOKAZANI OKUŽBI SEČIL

T. Kersnik Levart
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Zadnje smernice za obravnavo otrok po dokazani okužbi sečil smo v Sloveniji dobili leta 2008 (1). V preglednem članku Novosti pri obravnavi otrok po dokazani okužbi sečil najprej predstavljamo nova spoznanja glede izkustvenega antibiotičnega zdravljenja akutne okužbe sečil, nato pa tudi posodobljene smernice obravnave otrok po dokazani okužbi sečil, ki so rezultat novih dognanj v svetu (2–11) in naših lastnih kliničnih izkušenj (12–15). Nadaljnje diagnosticiranje in vodenje teh otrok sta odvisna od izvidov omenjenih osnovnih preiskav. Bistvene novosti zasledimo tudi pri obravnavi otrok z asimptomatsko bakteriurijo.Teh otrok praviloma ne zdravimo, razen ultrazvočnega pregleda sečil pa pri njih praviloma tudi ne izvajamo dodatnih preiskav. Pregledni članek se konča s poglavjem o novostih pri zaščitnem zdravljenju z antibiotiki ter novimi priporočili glede njihovo uporabe. Tu je bistvena novost dodatna omejitev uporabe antibiotikov, zlasti pri otrocih po prvi okužbi sečil. Vsebina članka je bila usklajena in potrjena na strokovnem kolegiju Kliničnega oddelka za nefrologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana oktobra 2011 v sodelovanju s Pediatričnim oddelkom Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in Pediatrično kliniko UKC Maribor. Predstavlja trenutno doktrinarno stališče v Sloveniji.

Ključne besede: otroci, okužba sečil, vezikouretrni refluks, asimptomatska bakteriurija, zaščitno protibakterijsko zdravljenje.