Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 137-143


Pregledni članek

KONTINUIRANO MERJENJE KRVNEGA SLADKORJA V MEDCELIČNINI

A. Gianini
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

N. Bratina
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

I. Zupančič
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

T. Logar Dolinšek
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

T. Battelino
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Sladkorna bolezen ogroža več kot 200 milijonov ljudi na svetu, med njimi jih 5 % potrebuje inzulin takoj, ko zbolijo. V tem primeru govorimo o sladkorni bolezni tipa 1. ocenjujemo, da je v Sloveniji približno 130.000 ljudi s sladkorno boleznijo in med njimi 5.000 posameznikov s sladkorno boleznijo tipa 1. Za sladkorno boleznijo tipa 1 največkrat zbolijo mladi ljudje, med njimi prevladujejo otroci in mladostniki. Prav število na novo odkritih otrok s sladkorno boleznijo pa v zadnjih 50 letih strmo narašča. Dobro vodenje sladkorne bolezni je izjemnega pomena, saj s primerno glikemijo oziroma z dobro dolgoročno presnovno urejenostjo sladkorne bolezni lahko odložimo pozne zaplete sladkorne bolezni v različnih starostnih obdobjih. Dobro vodenje sladkorne bolezni danes omogočajo inzulinske črpalke s sodobnimi hitro delujočimi inzulinskimi analogi, ki postajajo nepogrešljiv pripomoček,vse bolj pa se uveljavljajo tudi sistemi za nepretrgano merjenje sladkorja v medceličnini. Sisteme za nepretrgano merjenje sladkorja v medceličnini smo pričeli uporabljati leta 2000, ko so bili predvsem izobraževalni pripomoček za poučevanje zdravstvenega tima ter staršev in otrok ob pričetku zdravljenja z inzulinsko črpalko, ob slabi presnovni urejenosti ali težavah pri vodenju sladkorne bolezni doma. V desetih letih uporabe so sisteme za kontinuirano merjenje krvnega sladkorja v medceličnini nenehno izpopolnjevali. Tako smo s sistema, ki je omogočal vpogled v krivuljo gibanja sladkorjev le preko računalnika, prešli na odprt sistem, ki bolniku omogoča neprestani vpogled v gibanje vrednosti krvnega sladkorja na ekranu sprejemnika.

Ključne besede: otroci, sladkorna bolezen tipa 1, kontinuirano merjenje krvnega sladkorja v medceličnini, senzor, pozni zapleti, presnovna urejenost.


PDF članka