Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 130-136


Pregledni članek

VODENJE SLADKORNE BOLEZNI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH S POMOČJO INZULINSKE ČRPALKE

T. Logar Dolinšek
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

I. Zupančič
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

B. Murn Berkopec
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

A. Gianini
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

R. Kokalj Vrtarič
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

N. Bratina
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

T. Battelino
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Sladkorna bolezen tipa 1 je avtoimunska kronična bolezen, ki najpogosteje prizadene mlade ljudi. Pogostost sladkorne bolezni tipa 1 se strmo vzpenja, najbolj v starostnem obdobju do 6 let. V Sloveniji se je število primerov na novo odkrite sladkorne bolezni tipa 1 pri otrocih v zadnjih dveh desetletjih več kot podvojilo. Sodoben pristop k vodenju sladkorne bolezni je izjemno pomemben, saj le stabilna glikemija zmanjša nevarnost poznih zapletov te bolezni. V zadnjih dveh desetletjih je poleg sodobnih injektorjev in inzulinov vse pomembnejše zdravljenje sladkorne bolezni z nepretrganim dovajanjem inzulina – z inzulinsko črpalko. Leta 2000 smo tudi na Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike v Ljubljani pričeli uporabljati inzulinsko črpalko za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 1. Število uporabnikov naglo narašča in danes dosega že 75 % vseh bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 1, ki jih zdravimo pri nas. Za takšen način vodenja sladkorne bolezni se odločamo na podlagi indikacij, ki upoštevajo posebnosti posameznih starostnih skupin. Izkušnje kažejo, da zdravljenje z inzulinsko črpalko najlažje uvedemo pri bolnikih, starejših od 7 let, pri mlajših pa je uporaba inzulinske črpalke zelo odvisna od zavzetosti staršev oz. skrbnikov, njihove izobrazbe in zanimanja za tovrstno zdravljenje. Dobro poznavanje družine otroka oz. mladostnika s sladkorno boleznijo ter njegovega socialnega in ekonomskega ozadja omogoča individualni pristop k izobraževanju, ki je zato tudi bolj kakovostno.

Ključne besede: sladkorna bolezen tipa 1, inzulinska črpalka, otroci, mladostniki, malčki, uvajanje inzulinske črpalke, šola vodenja sladkorne bolezni.


PDF članka