Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 118-124


Pregledni članek

OBRAVNAVA OTROK, KI JIH ZDRAVIMO Z RASTNIM HORMONOM

B. Murn Berkopec
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Jurčec
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

N. Bratanič
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

I. Zupančič
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Normalna rast otroka je znak zdravja, pravilne prehrane in zadovoljstva. Če pri otroku odkrijemo zaostanek v rasti, moramo s preiskavami ugotoviti njegov vzrok. Poleg pomanjkanja rastnega hormona, so indikacije za zdravljenje z rastnim hormonom tudi različna rezistentna stanja. Zdravstveno vzgojo ob zdravljenju z rastnim hormonom izvaja diplomirana medicinska sestra pri vsakem bolniku posebej. Staršem in otroku razloži postopek priprave in dajanje rastnega hormona ter pred odhodom domov preveri, ali postopek ustrezno izvajajo. Zdravljenje z rastnim hormonom nadaljujemo, dokler se ne zaprejo epifizne špranje in dokler se ne zaključi rast cevastih kosti v dolžino.

Ključne besede: nizka rast, antropometrične meritve, rastni hormon, zdravljenje.


PDF članka