Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 110-117


Pregledni članek

ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA S PRIROJENO SRČNO NAPAKO

Ž. Mudrinić
Služba za kardiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

J. Torkar
Služba za kardiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Članek izpostavlja posebnosti zdravstveno-negovalne obravnave dojenčkov, otrok in mladostnikov s prirojeno srčno napako. Univerzitetni klinični center v Ljubljani je namreč edini slovenski center za področje otroške kardiologije v državi, ki vsako leto na različnih ravneh svoje subspecialnosti obravnava več kot 200 novih primerov prirojenih srčnih napak. Zato so izkušnje negovalnega tima s področja temeljnih življenjskih dejavnosti, kot so hranjenje in pitje, izločanje in odvajanje ter dihanje in zagotavljanje varnosti, edinstvena priložnost za strokovni napredek, ki na področju otroške kardiologije omogoča in zagotavlja kompetentno zdravstveno nego.

Ključne besede: prirojena srčna napaka, zdravstvena nega, otrok, mladostnik.


PDF članka