Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 102-109


Pregledni članek

SRCE, NJEGOVO DELOVANJE, PRIROJENE SRČNE NAPAKE IN VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROK S SRČNO NAPAKO

A. Ostanek
Služba za kardiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Da bi lažje razumeli prirojene srčne napake, v prispevku opisujemo zgradbo srca in njegovo delovanje ter spremembe krvnega obtoka ob rojstvu. Na kratko predstavljamo najpogostejše prirojene srčne napake. Ena od nalog medicinske sestre je, da sodeluje pri diagnostičnih posegih, nekatere posege pa izvaja tudi samostojno. V prispevku zato opisujemo najpogostejše posege pri otrocih s prirojeno srčno napako. Nadzor in opazovanje, ki ju izvaja medicinska sestra, sta še vedno nepogrešljivi nalogi pri negovanju teh otrok.

Ključne besede: otrok, prirojene srčne napake, preiskave.


PDF članka