Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2011; 18: 89-101
23
- PDF članka
Pregledni članek

ZDRAVSTVENA NEGA PREZGODAJ ROJENEGA NOVOROJENČKA S PORODNO TEŽO MANJ KOT 1000 GRAMOV

O. Kozamurnik
Enota za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov, Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

N. Novak
Enota za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov, Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Prezgodnje rojstvo prikrajša otroka za anatomski in fiziološki razvoj v maternici in pripravo na življenje zunaj nje. Posledično poveča tveganje za različne zdravstvene in razvojne težave. Zapleti po rojstvu se izrazito povečajo pri prezgodaj rojenem novorojenčku, ki ima ob rojstvu nizko porodno težo, še zlasti pa pri izjemno nizki porodni teži (angl. extremely low birth weight, ELBW). Na splošno velja, da nižja kot je porodna teža otroka, večje je tveganje za nastanek zapletov. Klinične težave, ki jih imajo novorojenčki z izjemno nizko porodno težo, so: obporodno dušenje, dihalne težave, hipotermija, hipoglikemija in hiperglikemija, tekočinsko in elektrolitsko neravnovesje, hiperbilirubinemija, anemija, težave s prehranjevanjem in počasno pridobivanje telesne teže, okužbe, nevrološke težave, oftalmološki zapleti, težave s sluhom in povečano tveganje za sindrom nenadne smrti dojenčka. Zaradi povečanega tveganja za številne zaplete potrebuje novorojenček, ki se rodi izjemno prezgodaj, natančen pristop in skrb na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Naloga zdravstvenega osebja v enotah za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov (EINT) je prepoznavanje potreb novorojenčkov z izjemno nizko porodno težo, njihovo spremljanje in nudenje ustrezne podpore, dokler ne dosežejo funkcionalne zrelosti. Zdravstvena nega kot pomemben del zdravstvenega sistema v vsaki družbi ima ključno vlogo v procesu oskrbe novorojenčka z izjemno nizko porodno težo.

Ključne besede: izjemno nizka porodna teža, prezgodaj rojeni novorojenček, neonatalna zdravstvena nega.