Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2011; 18: 61-66
15
- PDF članka
Pregledni članek

OCENJEVANJE NOVOROJENČKOVEGA VEDENJA PO BRAZELTONOVI LESTVICI

A. Gubanc
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V svetu je individualni pristop k novorojenčku na enotah za intenzivno nego in terapijo uveljavljena metoda dela. Brazeltonova ocenjevalna lestvica vedenja (angl. Neonatal Behavioral Assessment Scale, NBAS) obravnava novorojenčka kot aktivnega udeleženca, ki individualnost izraža s svojim vedenjem. Starši, ki prisostvujejo pregledu, tako spoznavajo svojega novorojenčka kot celovito osebo. ocenjevalno lestvico priporočamo predvsem staršem, ki se v medsebojnem odnosu s svojim novorojenčkom soočajo s težavami.

Ključne besede: novorojenček, vedenje, starši, medsebojni odnos.