Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 54-60


Pregledni članek

CELOSTNA INDIVIDUALIZIRANA RAZVOJNA OSKRBA NOVOROJENČKA V TEORIJI IN PRAKSI

S. Kovač
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Tradicionalna zdravstvena nega vse bolj prehaja v procesno obliko organiziranosti. Posodobljena definicija zdravstvene nege v središče obravnave postavlja bolnika. S procesno metodo dela ter z izbiro različnih postopkov in pristopov postaja zdravstvena nega prilagojena posamezniku, tj. individualizirana. V enotah za intenzivno nego novorojenčkov uvajamo nov pristop, t. i. celostno individualizirano razvojno oskrbo novorojenčka (CIRON), ki ga v angleškem govornem področju opisujejo z izrazom developmental care. Pristop temelji na poznavanju razvoja in vedenja novorojenčka, ki omogoča organizacijo neposrednega fizičnega okolja in zdravstvene nege. Z ureditvijo okolja in odstranitvijo nepotrebnih dražljajev iz okolja skušamo preprečiti stresno vedenje novorojenčka, novorojenček pa postaja aktivni udeleženec v procesu zdravstvene nege.

Ključne besede: novorojenček, zdravstvena nega, celostna individualizirana razvojna oskrba novorojenčka, fizično okolje.


PDF članka