Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 40-45


Pregledni članek

VLOGA ZDRAVSTVENE NEGE NA ODDELKU SLUŽBE ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO

D. Mušič
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku opisujemo vlogo zdravstvene nege pri obravnavi otrok z duševno motnjo na oddelku Službe za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike v Ljubljani. Zdravstveni tehniki in medicinske sestre imajo ključno vlogo pri timski obravnavi otroka, saj njihova opažanja posredujejo pomembne informacije, ki so potrebne za podrobno analiziranje in načrtovanje otrokovega zdravljenja.

Ključne besede: otrok z duševno motnjo, timsko delo, zdravstvena nega.


PDF članka