Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 13-19


Pregledni članek

UPORABA INZULINSKE ČRPALKE IN NEPREKINJENEGA MERJENJA KONCENTRACIJE GLUKOZE PRI OTROCIH, MLADOSTNIKIH IN MLADIH ODRASLIH S SLADKORNO BOLEZNIJO

P. Kotnik
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

N. Bratina
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

T. Battelino
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Sladkorna bolezen tipa 1 je pri otrocih, mladostnicah in mladostnikih resen zdravstveni problem. Pogostost bolezni namreč vztrajno narašča, bolezen pa zaradi slabe dolgoročne presnovne urejenosti povzroča tudi hude kronične zaplete. Uvedba inzulinske črpalke v zdravljenje sladkorne bolezni klinično dokazano izboljšuje presnovno urejenost, ki smo jo v zadnjih letih izboljšali že z uvedbo neprekinjenega merjenja koncentracije glukoze v rutinsko klinično prakso. Da pa bi sodobne tehnologije lahko učinkovito uporabljali, je ključnega pomena, da poskrbimo za kakovostno izobraževanje posameznikov s sladkorno boleznijo, njihovih družin ter tudi vzgojno-varstvenega in šolskega osebja. Pomembna pa sta tudi dobra organiziranost diabetološke službe ter vsestranska povezanost oz. tvorno sodelovanje z izbranimi in s področnimi pediatri.

Ključne besede: sladkorna bolezen tipa 1, inzulinska črpalka, neprekinjeno merjenje koncentracije glukoze.


PDF članka