Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2015; 22: 81-88
110
- PDF članka
Pregledni članek

PSIHOLOŠKI VIDIKI KRONIČNE IN/ALI PONAVLJAJOČE SE BOLEČINE PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU

M. Bürger Lazar
Klinični oddelek za onkologijo in hematologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Kronična in/ali ponavljajoča se bolečina se pojavlja pri 20–35 % otrok in mladostnikov in je pomemben zdravstveni problem. Sprva so se avtorji večinoma osredotočali na opise intenzivnosti in trajanja kronične bolečine pri otrocih in mladostnikih, v novejših raziskavah pa vse bolj opozarjajo na vpliv kroničnih bolečine na otrokovo vsakdanje življenje. Tako je preživeti biomedicinski model zamenjal biopsihosocialni model razlage kronične bolečine, ki temelji na spoznanju, da je bolečina subjektivno, kompleksno in dinamično doživetje, na katerega vplivajo biološki, duševni in socialni dejavniki. Zato sta ocenjevanje in obravnava kronične bolečine pri otroku usmerjena na vsa področja kakovosti življenja, na katera vpliva bolečina, kar je ključnega pomena za celostno interdisciplinarno obravnavo otroka in njegove družine.

Ključne besede: kronična bolečina, otrok, psihološki vidiki bolečine, kognitivno-vedenjska terapija.