Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2015; 22: 64-72
100
- PDF članka
Raziskovalni članek

OBRAVNAVA NOVOROJENČKA Z BOLEČINO

J. Gržinić
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

D. Paro Panjan
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

J. Kersnik
Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na primorskem, Izola, Slovenija.

Izvleček

Izhodišče: Hospitalizirani novorojenčki so v času zdravljenja izpostavljeni številnim posegom in postopkom, ki pogosto povzročajo bolečine, npr. vsaj enkrat dnevno kapilarnemu ali venskemu odvzemu krvi. Material in metode: V raziskavo smo vključili 35 novorojenčkov s povprečno porodno težo 3183 gramov in povprečno starostjo 12,26 dni, ki so se od decembra 2011 do aprila 2012zdravili na Kliničnem oddelku za neonatologijo Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Meritve, pridobljene s pomočjo bolečinske lestvice Neonatal Infant Pain Scale (NIPS),smo primerjali z meritvami fizioloških parametrov (srčni utrip in frekvenca dihanja, nasičenost hemoglobina s kisikom) ter z meritvami tkivne oksigenacije (rSO2) pred bolečinskim dražljajem, med bolečinskim dražljajem in po njem. Rezultati: Pri bolečinskem odzivu je v skupini opazovanih novorojenčkov ob vbodu prišlo do statistično značilnega porasta srčnega utripa in frekvence dihanja ter zmanjšanja tkivne oksigenacije. Dve minuti po vbodu se fiziološki parametri in tkivna oksigenacija niso spremenili, vedenjski znaki pa so se statistično značilno umirili. Zaključek:Ugotovili smo, da bolečino pri novorojenčku lahko prepoznamo in ocenimo s pomočjo lestvice NIPS.

Ključne besede: novorojenček, bolečine, venski odvzem krvi, NIPS.