Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2015; 22: 44-47
101
- PDF članka
Pregledni članek

POMEN DOBRE KOMUNIKACIJE V DELOVNEM TIMU

B. Prinčič
Marand inženiring d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Komunikacija je dejavnost prenašanja misli, slik, sporočil, podatkov ali informacij. V komunikaciji sodelujeta sprejemnik in oddajnik vsebine komunikacije. Vsak izmed njiju gleda na vsebino komunikacije skozi sistem svojih vrednot in prepričanj, zato lahko pride do napačnega razumevanja. Orodje Strength Deployment Inventory (SDI) temelji na enostavnem prepoznavanju sistema osebnih in motivacijskih vrednot, ugotavljanju njihovega vpliva na naše odnose z drugimi, komunikacijo (kriptiranje in dekriptiranje sporočil skozi motivacijski sistem vrednot), zaznavanje in reševanje konfliktov ter pravilno izbiro motivacijskih metod. Sistem osebnih vrednot, ki nas motivira, deluje kot notranji filter, s pomočjo katerega tolmačimo in razumemo življenje.

Ključne besede: komunikacija, delo v timu, osebne vrednote, orodje SDI, sistem vrednot.