Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2012; 19: 266-275
17
- PDF članka
Pregledni članek

OBRAVNAVA OTROK Z AKUTNIM NEFRITIČNIM SINDROMOM

N. Battelino
Klinični oddelek za otroško nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Kopač
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

R. Rus
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

G. Novljan
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

A. Meglič
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

T. Kersnik Levart
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V preglednem članku najprej predstavljamo osnovne pojme in opredeljujemo akutni nefritični sindrom. Sledi predstavitev glomerulonefritisov in glomerulopatij, ki se v prvi vrsti klinično izražajo z nefritičnim sindro-mom. Opisujemo patogenezo proliferacijskh glomerulonefritisov, klinično sliko in laboratorijske izvide pri nefritičnem sindromu, vključno z opisom najpogostejših tovrstnih glomerulonefritisov v otroškem obdobju. Nazorno predstavljamo tudi obravnavo otroka z akutnim nefritičnim sindromom ter zdravljenje.

Ključne besede: otroci, akutni nefritični sindrom, proliferacijski glomerulonefritisi.