Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2012; 19: 106-111
119
- PDF članka
Pregledni članek

CROHNOVA BOLEZEN – PRIKAZ PRIMERA

U. Gorjup
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku opisujemo primer petnajstletnega otroka, pri katerem so med bolnišničnim zdravljenjem ugotovili Crohnovo bolezen. Predstavljamo glavne značilnosti bolezni ter potrebne preiskave. Opisujemo vlogo medicinske sestre pri obravnavi otroka, pri katerem sumimo na Crohnovo bolezen.

Ključne besede: Crohnova bolezen, otrok, preiskave, medicinska sestra.